Sciana oporowa typu L

  Wymiary ściany oporowej/muru oporowego L

  nazywana również murem oporowym w kształcie litery L lub potocznie elką oporową to prefabrykowany element konstrukcyjny wykorzystywany do tworzenia specjalnych boksów na placach składowych. Z metrowej szerokości elementów muru oporowego w kształcie litery L tworzy się zewnętrzne ściany boksów na materiał składowy.

  Boksy lub zasieki ze ścian oporowych tworzy się na terenach wytwórni mas bitumicznych i wytwórni betonu gdzie konieczne jest podzielenie na frakcje materiałów sypkich takich jak kruszywo, żwir, piasek czy żużel. Elki oporowe znajdują też swoje zastosowanie w rolnictwie przy magazynowaniu zbóż: kukurydzy, żyta i pszenicy. W betonowych magazynach wykonanych z muru oporowego przechowuje się również węgiel, ekogroszek, drewno, trociny i inne materiały sypkie wymagające podziału na frakcje.

  Oferujemy szeroki wybór wymiarów ścian oporowych. Formy do prefabrykacji umożliwiają produkcję muru oporowego o wysokości w zakresie 150-350cm licząc od postawy elementu. Wysokość jest stopniowana co 10cm, najczęściej jednak oferujemy stopniowanie co 25cm. Szerokość i głębokość każdego elementu ściany oporowej typu L jest stała i wynosi odpowiednio 100 i 150cm.

  Zewnętrzną ścianę oporową składowiska ustawia się z elek betonowych zwróconych "stopą" do wewnątrz boksu składowego. Dzięki temu po wypełnieniu boksu materiałem zasypowym stopa muru oporowego zostaje dociśnięta jego masą co stabilizuje ścianę i zabezpiecza ją przed przesunięciem lub przewróceniem.

  Dodatkowo na zamówienie możemy zaoferować specjalne łączniki montowane na dwóch pionowych krawędziach każdego elementu. Takie stalowe kątowniki nazywane markami stalowymi umożliwają zespolenie sąsiadujących ze sobą muru oporowego aby w pełni wykluczyć klawiszowanie elementów.

  Boksy wykonane ze ścian oporowych tworzy się często z dwóch przylegających do siebie prostopadle ścian oporowych typu L. Na połączeniu dwóch murów stosuje się elementy narożne. Elementy oporowe narożne są tej samej szerokości co elementy standardowe. Na kompletne naroże składają się dwa elementy narożne: lewy i prawy.

  Gotowa ściana oporowa pozwala na przeniesienie statycznych obciążeń do 19kN/m2. W dokumentacji projektowej murów oporowych wg której wykonywane są elementy przewiduje zasypanie powierzchni składowiska do wysokości zamontowanej ściany oporowej. 

  Stanowczo sugerujemy powierzenie rozładunku i montażu murów oporowych profesjonalnej i doświadczonej firmie. Odpowiednie przygotowanie podłoża jest sprawą kluczową i będzie miało wpływ na to jak długo elementy będą spełniały swoją rolę. Zalecamy aby elementy montować w taki sposób aby przynajmiej 13cm wysokości stopy zostało zagłębione w powierzchni placu składowego. Dodatkowe zalecenia dotyczące rozładunku i montażu ścian oporowych a także ich dokładne wymiary przedstawiamy w karcie technicznej, którą załączamy do ofert.

  Kliknij tutaj i prześlij nam zapytanie ofertowe.
  Kliknij tutaj i dowiedz się z czego należy tworzyć wewnętrzne ściany boksów składowych.

  Sprawdź też alternatywne rozwiązanie budowy magazynu z bloków betonowych

  elementy muru oporowego wysokości 150-350cm
  ściana oporowa L elki betonowe
  Widok na zewnętrzną stronę muru oporowego L
  zasieki, magazyn z murow oporowych L
  ściana oporowa boks na materiały sypkie - widok z góry
  mur oporowy narożny - naroże boksu - widok wewnętrzny
  mur oporowy narożny - naroże boksu - widok zewnętrzny
  mur oporowy narożny - naroże boksu - widok z góry
  Łączenie elementów ściany oporowej L za pomocą marek stalowych
  mur oporowy, ściana oporowa L - zdjęcie w pozycji poziomej
  zasieki magazynowe wykonane z murów oporowych
  Widok na zewnętrzną stronę sciany oporowej L