+48 606 654 144

  Elki betonowe

  Ścianka typu lekkiego L

  Nazwa wyrobu: Ścianka oporowa typu lekkiego w kształcie litery L.

  Przeznaczenie i zakres stosowania:
  Prefabrykowany element żelbetowy przeznaczony do tymczasowego wygrodzenia terenu.

  Cechy techniczne wyrobu:

  • Kształt: prostopadłościan
  • Wymiary: szerokość: 150cm, głębokość 70cm, wysokośc do 167cm
  • Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369
  • Zbrojenie: dwie siatki, stal A III (główne), stal A III N (pozostałe)
  • Klasa betonu: C25/30 (lub wyższa na zamówienie)

  Ścianka oporowa typu L znane również jako: płyta oporowa typu L lub elka betonowa, może służyć do stabilizacji skarp i uskoków ziemnych.

  Moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 4 szt. elek betonowych dziennie (czyli 6 mb muru) W zimie produkcja odbywa się w hali gdzie prefabrykaty są naparowywane. Elementy odlewane są w stalowych formach.

  Elementy montażowe elek betonowych lekkich:
  Każdy element jest wyposażony w 6 uch stalowych umożliwiających rozładunek i posadowienie elementu.

  Zalecenia dotyczące montażu elek betonowych wg dokumentacji technicznej:

  • Elki betonowe należy układać na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu o grubości co najmniej 10cm oraz na wylewce grubości minimum 3cm bezpośrednio ułożonej przed posadowieniem elementu.
  • Grunty spoiste wymagają pod płytą fundamentową podsypki ze żwiru i pospółki na głębokość przemarzania dla danej strefy.
  • Elki betonowe należy zagłębić w gruncie tak aby czoło stopy /10-14cm/ było niewidoczne a górna powierzchnia stopy muru była równa z poziomem utwardzonego terenu składowiska.
  • Spoiny miedzy elementami można wypełnić zaprawą cementową klasy M10 o wytrzymałości 10Mpa lub masą bitumiczną ewentualnie sznurem dylatacyjnym i kitem polimerowym.

  Szczegóły zamówień:

  • Minimalne zamówienie: 24t
  • Cena: zależy od ilości i miejsca dostawy (wycena tylko poprzez wypełnienie formularza "zapytanie ofertowe" dostępnego w dziale kontakt)
  • Elementy ścian produkowane są na zamówienie.
  • Oferujemy elementy tylko loco odbiorca, nie oferujemy rozładunku na miejscu, nie układamy płyt.
  • Oferujemy tylko nowe elementy, nie posiadamy w ofercie murów używanych.
  • Nie dzierżawimy, nie wypożyczamy i nie odkupujemy elementów po zakończeniu inwestycji.
  wymiary elki betonowej
  ścianka oporowa L
  elki betonowe
  Uchwyty ścianki oporowej