+48 606 654 144

  Ściana oporowa typu T

  Ściana oporowa typu T

  Nazwa wyrobu: Ściana oporowa typu "T".

  Przeznaczenie i zakres stosowania:
  Prefabrykowany element żelbetowy przeznaczony do tymczasowego wygrodzenia terenu.

  Cechy techniczne wyrobu:

  • Kształt: prostopadłościan
  • Wymiary: szerokość: 100cm, głębokość 226cm, wysokośc do 350cm
  • Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369
  • Zbrojenie: dwie siatki, stal A III (główne), stal A III N (pozostałe)
  • Klasa betonu: C25/30 (lub wyższa na zamówienie)
  • Wytrzymałość: materiał składowy o maks. ciężarze objętościowym 19kN/m2

  Oferowane elementy muru oporowego są produkowane w oparciu o dokumentację techniczną.

  Ściany oporowe typu T znane również jako: płyty oporowe typu T lub mury oporowe T, mogą służyć do stabilizacji skarp i uskoków ziemnych a także do tworzenia wewnętrzych ścian działowych zasieków magazynowych takich jak boksy na kruszywa, masy bitumiczne, opał, złom itp.

  Moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 10-15szt. elementów ścian dziennie. W zimie produkcja odbywa się w hali gdzie prefabrykaty są naparowywane. Elementy odlewane są w stalowych formach w pozycji leżącej na bocznej stronie. Forma posiada dwa punkty stężające na pionowej ścianie dlatego gotowe elementy ścian mają dwa otwory.

  Grubość ściany a jej wysokość: ze względu na kształt formy grubość ściany ku górze zwęża się. Wysokośc regulowana jest poprzez zaślepienie formy dlatego w zwieńczeniu elementu grubość będzie zależna od wysokości co prezentuje jeden z rysunków.

  Zalecenia dotyczące montażu murów oporowych wg dokumentacji technicznej:

  • Układać na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu o grubości co najmniej 10cm oraz na wylewce grubości minimum 3cm bezpośrednio ułożonej przed posadowieniem elementu.
  • Grunty spoiste wymagają pod płytą fundamentową podsypki ze żwiru i pospółki na głębokość przemarzania dla danej strefy.
  • Mur należy zagłębić w gruncie tak aby czoło stopy /10-14cm/ było niewidoczne a górna powierzchnia stopy muru była równa z poziomem utwardzonego terenu składowiska.
  • Spoiny miedzy elementami można wypełnić zaprawą cementową klasy M10 o wytrzymałości 10Mpa lub masą bitumiczną ewentualnie sznurem dylatacyjnym i kitem polimerowym.

  Dostawa: elementy będą na samochodzie w pozycji poziomej na boku,

  • Rozładunek dźwigiem z pasami /4-5m/
  • Nie zaleca się rozładunku z jednoczesnym pionowaniem ze względu na możliwość uszkodzenia sąsiedniego elementu lub konstrukcji samochodu.
  • Składowanie w poziomie - maksymalnie dwie sztuki na sobie na utwardzonym i wyrównanym podłożu.
  • Zaleca się rozładunek jak najbliżej miejsca montażu.
  • Montaż z jednoczesnym pionowaniem przy wykorzystaniu dwóch otworów technologicznych na pionowej ścianie.
  • Zakładany czas rozładunku ok. 1 h

  Szczegóły zamówień:

  • Minimalne zamówienie: 24t
  • Cena: zależy od ilości i miejsca dostawy (wycena tylko poprzez wypełnienie formularza "zapytanie ofertowe" dostępnego w dziale kontakt)
  • Elementy ścian produkowane są na zamówienie.
  • Oferujemy elementy tylko loco odbiorca, nie oferujemy rozładunku na miejscu, nie układamy płyt.
  • Oferujemy tylko nowe elementy, nie posiadamy w ofercie murów używanych.
  • Nie dzierżawimy, nie wypożyczamy i nie odkupujemy elementów po zakończeniu inwestycji.
  ściana oporowa typ T
  ściana oporowa typ T grubości na szczycie
  ściany oporowe T mur oporowy
  zasieki na kruszywo ze ścian oporowych L i T
  elementy zasieków ściana grodziowa
  zasieki oporowe ściana grodziowa
  mur oporowy typ T
  ściana grodziowa oporowa typu T
  mur oporowy z elementów typu T