+48 606 654 144

  Ściana oporowa narożna

  Ściana oporowa narożna

  Nazwa wyrobu: Ściana oporowa narożna (L).

  Przeznaczenie i zakres stosowania:
  Prefabrykowany element żelbetowy przeznaczony do tymczasowego wygrodzenia terenu.

  Cechy techniczne wyrobu:

  • Kształt: prostopadłościan
  • Wymiary: szerokość: 100cm, głębokość 150cm, wysokośc do 350cm
  • Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369
  • Zbrojenie: dwie siatki, stal A III (główne), stal A III N (pozostałe)
  • Klasa betonu: C25/30 (lub wyższa na zamówienie)

  Ściany oporowe narożne (L) mogą służyć do tworzenia naroży zewnętrzych ścian zasieków magazynowych takich jak boksy na kruszywa, masy bitumiczne, opał, złom itp. Naroże powstaje poprzez połączenie dwóch elementów narożnych - lewego i prawego. Niestety ze względu na schodzenie się ściany pionowej ku górze naroże nie jest idealnie szczelne, powstaje bowiem szczelina rozchodząca się ku górze którą trzeba wypełnić we własnym zakresie przy użyciu własnych środków.

  Moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 10-15szt. elementów ścian dziennie. W zimie produkcja odbywa się w hali gdzie prefabrykaty są naparowywane. Elementy odlewane są w stalowych formach w pozycji leżącej na bocznej stronie. Forma posiada dwa punkty stężające na pionowej ścianie dlatego gotowe elementy ścian mają dwa otwory.

  Grubość ściany a jej wysokość: ze względu na kształt formy grubość ściany ku górze zwęża się. Wysokośc regulowana jest poprzez zaślepienie formy dlatego w zwieńczeniu elementu grubość będzie zależna od wysokości co prezentuje jeden z rysunków.

  Zalecenia dotyczące montażu murów oporowych wg dokumentacji technicznej:

  • Układać na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu o grubości co najmniej 10cm oraz na wylewce grubości minimum 3cm bezpośrednio ułożonej przed posadowieniem elementu.
  • Grunty spoiste wymagają pod płytą fundamentową podsypki ze żwiru i pospółki na głębokość przemarzania dla danej strefy.
  • Mur należy zagłębić w gruncie tak aby czoło stopy /10-14cm/ było niewidoczne a górna powierzchnia stopy muru była równa z poziomem utwardzonego terenu składowiska.
  • Spoiny miedzy elementami można wypełnić zaprawą cementową klasy M10 o wytrzymałości 10Mpa lub masą bitumiczną ewentualnie sznurem dylatacyjnym i kitem polimerowym.

  Dostawa: elementy będą na samochodzie w pozycji poziomej na boku,

  • Rozładunek dźwigiem z pasami /4-5m/
  • Nie zaleca się rozładunku z jednoczesnym pionowaniem ze względu na możliwość uszkodzenia sąsiedniego elementu lub konstrukcji samochodu.
  • Składowanie w poziomie - maksymalnie dwie sztuki na sobie na utwardzonym i wyrównanym podłożu.
  • Zaleca się rozładunek jak najbliżej miejsca montażu.
  • Montaż z jednoczesnym pionowaniem przy wykorzystaniu dwóch otworów technologicznych na pionowej ścianie.
  • Zakładany czas rozładunku ok. 1 h

  Szczegóły zamówień:

  • Minimalne zamówienie: 24t
  • Cena: zależy od ilości i miejsca dostawy (wycena tylko poprzez wypełnienie formularza "zapytanie ofertowe" dostępnego w dziale kontakt)
  • Elementy ścian produkowane są na zamówienie.
  • Oferujemy elementy tylko loco odbiorca, nie oferujemy rozładunku na miejscu, nie układamy płyt.
  • Oferujemy tylko nowe elementy, nie posiadamy w ofercie murów używanych.
  • Nie dzierżawimy, nie wypożyczamy i nie odkupujemy elementów po zakończeniu inwestycji.
  ściana oporowa typ L narożna
  narożne elementy ściany oporowej lewy i prawy
  elki oporowe typ L naroża boksu
  boks na kruszywo z wykorzystaniem ścian oporowych narożnych
  naroże ścian oporowych
  narożne elki betonowe