easy website builder software build your own website

FP Lider - sciany oporowe, mury oporowe.
FP Lider - Ściana oporowa typu T
FP Lider - Ściana oporowa narożna
FP Lider - elementy montażowe ścian oporowych
FP Lider - Elki betonowe typu lekkiego
FP Lider - Realizacje
FP Lider - dane kontaktowe - mury oporowe

FP LIDER - MURY OPOROWE

PREFABRYKOWANE ELEMENTY ŚCIAN OPOROWYCH


www.muryoporowe.pl

www.plytydrogowe.pl

www.belkibetonowe.pl

Ściany oporowe typu L znane również jako: elki betonowe, płyty oporowe typu L lub mury oporowe L, mogą służyć do stabilizacji skarp i uskoków ziemnych a także do tworzenia zewnętrzych ścian zasieków magazynowych takich jak boksy na kruszywa, masy bitumiczne, opał, złom itp.


Moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 10-15szt. elementów ścian dziennie. W zimie produkcja odbywa się w hali gdzie prefabrykaty są naparowywane. Elementy odlewane są w stalowych formach w pozycji leżącej na bocznej stronie. Forma posiada dwa punkty stężające na pionowej ścianie dlatego gotowe elementy ścian mają dwa otwory.


Grubość ściany a jej wysokość: ze względu na kształt formy grubość ściany ku górze zwęża się.

Wysokośc regulowana jest poprzez zaślepienie formy dlatego w zwieńczeniu elementu grubość będzie zależna od wysokości co prezentuje jeden z rysunków.


Waga ścian:


Ściana oporowa typu L wys. 350cm ok. 2320kg

Ściana oporowa typu L wys. 300cm ok. 2170kg

Zalecenia dotyczące montażu murów oporowych wg dokumentacji technicznej:

Układać na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu o grubości co najmniej 10cm oraz na wylewce grubości minimum 3cm bezpośrednio ułożonej przed posadowieniem elementu.

Grunty spoiste wymagają pod płytą fundamentową podsypki ze żwiru i pospółki na głębokość przemarzania dla danej strefy.

Mur należy zagłębić w gruncie tak aby czoło stopy /10-14cm/ było niewidoczne a górna powierzchnia stopy muru była równa z poziomem utwardzonego terenu składowiska.

Spoiny miedzy elementami można wypełnić zaprawą cementową klasy M10 o wytrzymałości 10Mpa lub masą bitumiczną ewentualnie sznurem dylatacyjnym i kitem polimerowym.


Dostawa: elementy będą na samochodzie w pozycji poziomej na boku,

-Rozładunek dźwigiem z pasami /4-5m/

-Nie zaleca się rozładunku z jednoczesnym pionowaniem ze względu na możliwość uszkodzenia sąsiedniego elementu lub konstrukcji samochodu.

-Składowanie w poziomie - maksymalnie dwie sztuki na sobie na utwardzonym i wyrównanym podłożu.

-Zaleca się rozładunek jak najbliżej miejsca montażu.

-Montaż z jednoczesnym pionowaniem przy wykorzystaniu dwóch otworów technologicznych na pionowej ścianie.

-Zakładany czas rozładunku ok. 1 h

Nazwa wyrobu: Ściana oporowa typu "L".


Przeznaczenie i zakres stosowania:

Prefabrykowany element żelbetowy przeznaczony do tymczasowego wygrodzenia terenu.


Cechy techniczne wyrobu:

  • Kształt: prostopadłościan
  • Wymiary: szerokość: 100cm, głębokość 150cm, wysokośc do 350cm
  • Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369
  • Zbrojenie: dwie siatki, stal A III (główne), stal A III N (pozostałe)
  • Klasa betonu: C25/30 (lub wyższa na zamówienie)
  • Wytrzymałość: materiał składowy o maks. ciężarze objętościowym 19kN/m3


Oferowane elementy muru oporowego są produkowane w oparciu o dokumentację techniczną.

Minimalne zamówienie: 24t


Cena: zależy od ilości i miejsca dostawy (wycena tylko poprzez wypełnienie formularza "zapytanie ofertowe"dostępnego w dziale kontakt)


! Elementy ścian produkowane są na zamówienie.


! Oferujemy elementy tylko loco odbiorca, nie oferujemy rozładunku na miejscu, nie układamy płyt.


! Oferujemy tylko nowe elementy, nie posiadamy w ofercie murów używanych.


! Nie dzierżawimy, nie wypożyczamy i nie odkupujemy elementów po zakończeniu inwestycji.